Jag är examinerad från Pianoteknikerskolan 1984 och auktoriserad medlem i SPTF, Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening. Mitt arbete består av piano-/flygel-stämningar, reparationer, justeringar med mera inom hela Stor-Stockholm.

 

Några av mina återkommande uppdrag är, förutom hos privatpersoner, bland annat Stadshuset, Operahögskolan, Steinway Gallery, Skansen, Nacka och Värmdö musikskolor med flera. Jag har också under många somrar haft förmånen att sköta flyglarna på Stockholm Jazz Festival med dess fantastiska pianister.

 

Pianon/Flyglar behöver regelbunden service för att lyfta fram det bästa hos instrumentet. Även om du har ett instrument som inte har stämts och servats på länge så går det för det mesta att ”väcka upp” det!

 

Du kan höra av dig till mig om allt som har med pianon och flyglar att göra på tel: 070-727 20 61 eller via mail: jan@nackapianoservice.se

 

Jan  Boström

Köpa eller hyra piano/

flygel: Steinway Gallery

Pianots skötsel: SPTF, Sveriges

Pianostämmare och Teknikförening

Flytta piano/flygel:

Tomax Express

Klimatanläggning för piano/

flygel: Damp Chaser